احمد سليمى

من به مدت 13 سال سابقه كار در بانك ملت كه 5 سال بعنوان تحويلدار، 4 سال بعنوان مميز حساب و 4 سال بعنوان رئيس سپرده، خدمات و صندوق مشغول به كار مي باشم و همچنين به مدت 5 سال سابقه كار اجرايى فنى در پروژه هاى پارس جنوبى را دارم.

سوابق تحصیلی

دیپلم علوم انسانى

گرایش نظرى

موسسه/مدرسه: دبيرستان شهيد مصطفى خمينى

کارشناسی حسابداری

گرایش حسابدارى

موسسه/دانشگاه: واحد كنگان

مهارت ها

آشنايى با كامپيوتر

80%

آشنايی با امور اداری

100%

آشنايى با امور مالى

100%

روحیه کار تیمی و روابط اجتماعی

100%

سوابق شغلی

مسئول ايمني

شرکت: كندوان - فاز يك پارس جنوبى

تكنسين دفتر فني پايپينگ A/G

شرکت: فني ساختماني رامشير - فاز يك پارس جنوبى

تكنسين دفتر فني پايپينگ U/G

شرکت: فنى ساختمانى رامشير - پتروشيمى زاگرس متانول چهارم

تكنسين دفتر فني پايپينگ A/G

شرکت: فنى ساختمانى رامشير - پتروشيمى زاگرس متانول چهارم

تكنسين دفتر فني پايپينگ A/G

شرکت: فناوران افشان - پتروشيمى زاگرس متانول چهارم

فورمن تست و فلاشينگ

شرکت: ممبينى - پتروشيمى جم الفين دهم

فورمن تست و فلاشينگ

شرکت: سازه خاور - پتروشيمى جم واحد پروپيلن

رئيس سپرده، خدمات و صندوق

سازمان/نهاد: بانك ملت

زبان

عربی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

انگلیسی

مهارت خواندن

40%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

تماس با من